Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Próba zmiany w Bożym prawie

J 17,17 „Słowo twoje jest prawdą”.

Prz 23,23 Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej.

Hbr 13,8 Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.

Ps 89,35 „Nie naruszę przymierza [prawa] mego”.

Wj 31,18 Przykazania zapisane palcem Bożym.

Mt 5,17.18 Jezus przyszedł, aby wypełnić, a nie rozwiązać Boże prawo.

Rdz 2,1-3 Sabat został pobłogosławiony i poświęcony w Edenie.

Łk 4,16 Pan Jezus święcił sabat.

Dz 13,42-44 Apostoł Paweł święcił sabat.

Dz 20,28-31 Pojawienie się odstępstwa w Kościele wczesnochrześcijańskim zostało przepowiedziane.

Dn 8,12 Prawda została powalona na ziemię.

Dn 7,25 Próba dokonania zmiany w Bożym prawie.

Iz 8,16 (BG) Zapieczętowanie prawa.

Wj 20,8-11 Sabat posiada trzy elementy oficjalnej, niebiańskiej, królewskiej pieczęci: Imię Boga, Jego tytuł oraz Jego terytorium.

Ap 7,1-3 Przed końcem lud Boży otrzyma pieczęć w postaci sabatu.

Ap 14,7.12 Ostatnie Boże poselstwo wzywa nas do oddawania czci Stwórcy i zachowywania Bożych przykazań.