Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Chrzest

Mt 28,19.20 Idąc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Mk 16,16 Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony.

J 3,5 Jeżeli człowiek nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Ef 4,5 Jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest.

Mt 3,13-17 Jezus został ochrzczony jako dorosły w Jordanie.

J 3,23 Biblijny chrzest wymaga dużo wody.

Mk 1,9.10 Jezus wszedł do wody i wyszedł z wody. Został w niej całkowicie zanurzony.

Dz 8,38 Zarówno Filip, jak i eunuch weszli do wody. Filip ochrzcił eunucha przez zanurzenie.

Kol 2,12 Pogrzeb z Chrystusem przez chrzest.

Rz 6,3-6 Chrzest jest symbolem zmartwychwstania, przedstawia śmierć i pogrzeb starego życia i powstanie do nowego życia w Jezusie.

Dz 2,38 Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić.

Mk 16,16 Ktokolwiek uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony.

Dz 2,41.42 Ci, którzy z radością przyjęli Jego słowo, zostali ochrzczeni. Trwali mocno w nauce apostolskiej — instrukcji (zob. także Mt 28,19.20).

1Kor 12,13 Chrzest w jedno ciało albo Kościół (zob. także Dz 2,46.47).

Mt 28,19.20 Jezus delegował do udzielania chrztu jedynie tych swoich uczniów, którzy nauczają wszystkich aspektów prawdy, jaką On pozostawił. Powołał ich, aby nauczali wszystkich Jego przykazań, a potem chrzcili. Jeżeli Duch Święty przekonuje cię, abyś przyjął chrzest, szukaj Kościoła, który zachowuje sabat i naucza wszystkiego, co polecił Jezus.

Dz 22,16 Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje.