Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Proroctwa o Mesjaszu

Mi 5,1 Betlejem — miejsce urodzenia Łk 2,1-7.

Iz 7,14 Urodzony był z panny Mt 1,23.

Rdz 49,8-10 Wywodził się z pokolenia Judy Łk 1,3-32.

Lb 24,17 Gwiazda wzeszła z Jakuba Mt 2,1.2.

Iz 61,1-3 Służba Mesjasza została przepowiedziana wcześniej Łk 4,16-21.

Ps 55,14.15 Zdradzony został przez przyjaciela Mt 26,47-5.

Za 11,12.13 Sprzedany był za 30 srebrników, pieniądze zostały zużyte na zakupienie pola garncarza z przeznaczeniem na cmentarz Mt 27,3-9.

Iz 53,4-7 Prowadzony był jak baranek na rzeź J 1,29; Dz 8,32-35.

Ps 22,17 Ręce i stopy Jezusa zostały przebite Łk 23,33; 24,39.

Ps 22,19 Szaty zostały rozdzielone, żołnierze rzucali o nie losy Mt 27,35.

Ps 22,2 Ostatnie słowa Jezusa brzmiały: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” Mt 27,46.

Ps 34,21 Żadna Jego kość nie została złamana J 19,33.36.

Iz 53,9 Pochowany był w grobie bogatego człowieka Mt 27,57-6.

Ps 16,10 Został wzbudzony z martwych Mt 28,2-7.