Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Teksty dotyczące siódmego dnia

Wj 31,17.18 Sabat jest znakiem na wieki pomiędzy Bogiem i Jego ludem.

Ez 20,12 Sabat jest symbolem uświęcenia.

Hbr 4,4-6.9 Sabat symbolizuje nasz odpoczynek w Jezusie, powierzając Jemu sprawę naszego zbawienia.

Łk 23,56 Najbliżsi naśladowcy Jezusa nie ośmielili się namaścić Jego ciała w sabat. Z całą pewnością sabat nie został przybity do krzyża, ponieważ Jego naśladowcy zachowywali go po Jego śmierci.

Łk 24,1 Kobiety (niewiasty), które razem z Jezusem przybyły z Galilei, przyszły do grobu, aby namaścić Jego ciało pierwszego dnia tygodnia.

Mt 28,1 Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu pierwszego dnia tygodnia.

Mk 16,2 Salome też przyszła do grobu pierwszego dnia tygodnia.

Mk 16,9 Jezus został wzbudzony z martwych pierwszego dnia tygodnia.

J 20,1 Maria odwiedziła grób, gdy było jeszcze ciemno. (Zauważ, że powyższe teksty z całą pewnością nie mogą wskazywać na to, że pierwsi chrześcijanie nadawali niedzieli jakikolwiek sakralny charakter. Wtedy nie wiedzieli nawet, iż Jezus zmartwychwstał).

Rz 6,3-5 Symbolem zmartwychwstania jest chrzest przez zanurzenie, a nie kult niedzieli.

Dz 20,7 W czasie spotkania, w sobotę wieczorem, które przypadało na nocną część pierwszego dnia tygodnia, Paweł nauczał aż do północy. Następnego dnia, w niedzielę, podróżował pieszo do Troady, a następnie wsiadł na łódź. Paweł na pewno nie świętował niedzieli.

J 20,19 Uczniowie zgromadzili się pierwszego dnia tygodnia, nie w celu nabożeństwa, ale dlatego, że się obawiali Żydów.

1Kor 16,2 Wyrażenie „u siebie” wskazuje, że ktoś czyni to w swoim domu. Język oryginału odnosi się do kolekty. Sabat minął. Jest pierwszy dzień tygodnia — dobra okazja do zamknięcia rachunków, odłożenia darów.

Rdz 2,1-3 Bóg pobłogosławił sabat siódmego dnia w czasie stworzenia.

Rz 13,10 Miłość do Boga każe nam być posłusznymi sługami, którzy spełniają, albo zachowują prawo.

Mt 5,17 Jezus nie przyszedł, by znieść prawo, ale by je wypełnić.

Rz 8,4 Kiedy przyjdziemy do Niego w Jego Duchu, On umożliwi nam zachowywanie Jego prawa.