Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Wiara

Hbr 11,6 Bez wiary nie można podobać się Bogu.

Rz 12,3 Bóg udziela każdemu człowiekowi wiary.

Mk 11,22-24 Jeżeli wypróbujemy wiarę, którą posiadamy, góry problemów zostaną usunięte.

Rz 10,17 Nasza wiara wzrasta, kiedy słuchamy Bożych słów.

Hbr 11,1 Wiara jest fundamentem, który podtrzymuje całe nasze chrześcijańskie doświadczenie.

Hbr 4,2 Jesteśmy pobłogosławieni przez Słowo Boże, gdy zastosujemy go w naszym życiu.

1J 5,14 Wiara jest ufnością w Boga, co z kolei prowadzi nas do czynienia Jego woli.

Łk 5,20 Wiarę możemy zobaczyć. Objawia się w działaniu.

Mt 17,20 Mała wiara, podobnie jak ziarno gorczycy, może wzrastać.

Ef 2,8 Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę.

Rz 1,5 Łaska prowadzi do posłuszeństwa wiary.

Ga 2,20 Chrześcijanie żyją przez wiarę.

Hbr 6,12 Przez wiarę otrzymujemy Boże obietnice.

Jk 2,17 Wiara bez uczynków jest martwa.

1J 5,4Wiara zwycięża świat.