Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Niebo

J 14,1-3 Niebo jest rzeczywistym miejscem.

2P 3,10-13 Nasz Pan obiecał stworzyć nowe niebo i nową ziemię.

Mt 5,5 Cisi odziedziczą ziemię.

Ap 21,1-5 Święte miasto, Nowa Jerozolima, zstąpi z nieba od Boga.

Iz 45,18 Bóg stworzył ten świat, aby był zamieszkany.

Mi 4,8 Pierwsze, albo początkowe panowanie, zostanie przywrócone ludziom.

Flp 3,21 Bóg da nam chwalebne, nieśmiertelne ciała 1Kor 15,51-54.

Iz 35,3-6 Wszystkie fizyczne deformacje zostaną uleczone (oczy ślepych zostaną otworzone, uszy głuchych odblokowane, a ludzie kalecy zostaną uzdrowieni).

Iz 65,17 Bóg stworzy nowe niebiosa i nową ziemię.

Iz 65,21-23 „Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony”.

Iz 65,25 Wilk z barankiem (jagnię) będą się paść razem. W nowym Bożym królestwie będzie panować pokój.

Mt 8,11 Będziemy na zawsze razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem oraz z największymi umysłami wszystkich wieków.

Ap 21,3 Sam Bóg będzie z nami i będzie naszym Bogiem.

Ap 22,3.4 Będziemy z miłością służyć naszemu Bogu na wieki i będziemy się cieszyć bliską z Nim społecznością.

Ap 21,16.17 Boże, nowe miasto jest czworokątne, jeden bok ma 12.000 stadiów (ok. 2300 km), a mur 144 łokcie (ok. 80 m) wysokości.

Ap 21,18-21 To spektakularne miasto ma mury, których fundamenty wykonane są ze wspaniałych kamieni szlachetnych, ulice są ze złota, a bramy z pereł.

Ap 21,7.8 Spis wymagań, którym trzeba sprostać, by wejść do miasta.

Ap 22,17 Duch i Oblubienica zapraszają i mówią: „Przyjdź!”.