Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Dar proroctwa

Am 3,7 Bóg objawia się przez swoich proroków.

Lb 12,6 Wizje i sny są jednym ze sposobów, w jaki Bóg objawia swoją wolę.

Ap 12,17 Smok rozpoczął walkę z „resztką”, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa.

Ap 19,10 Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.

Ap 22,6.9 Anioł, który objawił się Janowi był aniołem-prorokiem. Ten sam anioł pojawi się w ostatnich dniach.

Ef 4,8.11-15 Jednym z darów Jezusa jest dar proroctwa. Ten dar pozostanie w Kościele aż do końca.

1Kor 1,4-7 Kościołowi czekającemu na przyjście Jezusa nie będzie brakować żadnego daru.

1J 4,1 Biblia zaprasza nas, abyśmy badali duchy. Każda profetyczna manifestacja musi spełniać biblijne warunki dotyczące prawdziwego proroka (Mt 24,5.11.24).

TEST PRAWDZIWEGO PROROKA:

Pwt 13,1-4 Prawdziwi prorocy zawsze prowadzili do okazania posłuszeństwa Bożej woli.

Jr 28,8.9 Zapowiedzi prawdziwych proroków, jeżeli nie były warunkowe, zawsze się spełniały.

Iz 8,19.20 Do zakonu i do objawienia — jeśli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka.

Ez 7,26 Gdy byli nieposłuszni prawu, Bóg nie przekazywał wizji.

1J 4,1-3 Prawdziwi prorocy kładli nacisk na to, że w centrum zawsze znajduje się Jezus Chrystus.

Dn 10,17 W czasie wizji prawdziwy prorok nie oddycha.

Mt 7,15-16 Owoce życia proroków ukazują ich boskie uwierzytelnienie.

2Krn 20,20 Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam.

1Kor 12,27.28 Bóg posyła prawdziwych proroków do swojego Kościoła, zachowującego Boże przykazania, aby prowadzić go w czasie kryzysów. Tak jak posłał On Jana Chrzciciela do swojego ludu, aby przygotować go na pierwsze przyjście Jezusa, tak samo obiecuje, że Jego ostatni Kościół, zachowujący przykazania, będzie ubłogosławiony darem proroctwa.

Adwentyści dnia siódmego wierzą, że prawdziwy duch proroctwa objawił się w Kościele w pismach Ellen G. White (ich część prezentuje także nasz serwis). Jej twórczość w żaden sposób nie zajmuje jednak miejsca Biblii. Jej pisma są spełnieniem obietnicy z Ap 12,17. Według tego fragmentu w Kościele Bożym w ostatnich dniach objawi się duch proroctwa. Adwentyści rozumieją, że posiadanie przeświadczenia, iż była ona prorokiem może być początkowo nie do przyjęcia dla niektórych chrześcijan, ale jej pisma poddane krytycznym testom biblijnym na prawdziwego proroka, przechodzą przez nie pomyślnie! Ciekawostką jest fakt, iż Ellen G. White nigdy nie uznawała swojej misji głoszenia Ewangelii piórem jako prorockiej, czy szczególnie wyróżnionej. Jednak do końca swego życia służyła radą każdemu poszukującemu mocnej więzi z Jezusem Chrystusem. Zmarła w roku 1915 w wieku 88 lat.