Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Pochodzenie zła

1J 4,8 Bóg jest miłością.

Mt 13,24-28 Wróg Boga i człowieka sieje chwasty na roli tego świata.

Ez 28,12-17 Lucyfer był kiedyś pięknym aniołem stworzonym przez Boga i mającym wolność wyboru. Duma doprowadziła go do rebelii.

Iz 14,12-14 Lucyfer pragnął wywyższyć swój tron nad tron Boga. Pragnął tworzyć prawo, a nie je przestrzegać.

Ap 12,7-9 W niebie wybuchła wojna. Szatan i jego aniołowie walczyli przeciwko Jezusowi i jego aniołom.

Łk 10,18 Szatan został wypędzony z nieba.

Rdz 1,27-31 Bóg uczynił człowieka na swój obraz i umieścił go w domu, który był wspaniałym ogrodem.

Rdz 3,1-7 Szatan zachęcił Adama i Ewę, aby nie ufali Bogu, sprzeciwiając się otwarcie temu, co Bóg przykazał.

Iz 59,1.2 Grzech oddziela nas od Boga.Rzym. 6,23Ostatecznym rezultatem nieposłuszeństwa jest śmierć.

Jr 17,9 Natura człowieka zmieniła się wskutek nieposłuszeństwa pierwszych rodziców, stała się grzeszna.

Rz 5,12; 6,16 Cała ludzkość pogrążyła się w winie, nieposłuszeństwie i grzechu.

Hbr 2,14-17 Jezus przyjął ludzką naturę. Był wystawiony na takie pokusy jak człowiek i zwyciężył Hbr 4,15.

Rz 5,17-19 Jezus odkupił winę Adama.

Rz 3,24.25 Dzięki Jezusowi zbawienie stało się naszym udziałem — w postaci daru.

Iz 41,13 Jezus jest z nami we wszystkich naszych obecnych trudnościach. Pociesza nas i pomaga rozwiązać wszelkie problemy.

Ez 28,17.18 Na końcu szatan zostanie całkowicie zniszczony.

Ap 21,1-5 Grzech nigdy więcej nie podniesie swojej wstrętnej głowy (zob. Na 1,9).