Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Postępowanie w przypadku pokuszenia

1. Szatan jest autorem wszelkich pokus Jk 1,12-15; J 8,44.

2. Bóg nigdy nie pozwoli, abyś był kuszony ponad to, co w Jego mocy możesz znieść 1Kor 1,13.

3. Jezus spotkał się z każdą naszą pokusą, i to na większą jeszcze skalę, i zwyciężył Hbr 4,15.16.

4. Dzięki mocy Jezusa zwycięstwo nad pokuszeniem jest nasze 1J 5,4; Rz 8,5-15; 1Kor 1,27-30.

5. Aby odnieść zwycięstwo nad pokusą, koniecznie trzeba unikać tych miejsc, przyjemności, zwyczajów, albo rzeczy, które są źródłem pokuszenia Jk 4,7.8; Flp 4,7.8.