Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Lista kategorii

AIDS

Jak powinniśmy traktować ludzi chorych na AIDS? Biblia mówi: “i jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa”. Ga 4,14 (BT)

Jeżeli pragniemy, aby Bóg przebaczył nam nasze grzechy to i my powinniśmy przebaczać innym. Biblia mówi: „Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”. Mt 6,15 (BT)

Powodem zakażenia wirusem HIV nie zawsze są przypadkowe kontakty seksualne, jednak chorób przenoszonych drogą płciową możemy uniknąć jeżeli będziemy przestrzegać Bożych przykazań. Biblia mówi: „Nie cudzołóż” Wj 2,14 (BW) Mówi także: „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” Kpł 18,22 (BT)


* * *
Stosowane skróty:
BW - Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT - Biblia Tysiąclecia
BWP - Biblia Warszawsko-Praska (Biblia bpa Romaniuka)