Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Lista kategorii

Biblijne nauki

Gdzie chrześcijanie uczą się podstaw chrześcijaństwa? Chrześcijańskie zasady i nauki znajdziemy w Biblii. Biblia mówi: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” 2Tm 3,16-17 (BW)

Biblijne doktryny i nauki przekazywane są od wierzącego do wierzącego. Biblia mówi: „A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.” 2Tm 2,2 (BW)


* * *
Stosowane skróty:
BW - Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT - Biblia Tysiąclecia
BWP - Biblia Warszawsko-Praska (Biblia bpa Romaniuka)