Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Lista kategorii

Aborcja

Co Bóg mówi na temat życia i osobowości płodu? Dla Boga ludzie mają tożsamość i osobowość jeszcze przed narodzeniem. Biblia mówi: „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.” Jr 1,5 (BW)

Bóg ma wpływ na życie ludzkie i kształtuje je już w łonie matki. Biblia mówi: „Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje. I duszę moją znasz dokładnie.” Ps 139,13-14 (BW)

Boże przykazanie zakazuje odbierania życia. Biblia mówi: „Nie zabijaj.” Wj 2,13 (BW)


* * *
Stosowane skróty:
BW - Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT - Biblia Tysiąclecia
BWP - Biblia Warszawsko-Praska (Biblia bpa Romaniuka)